Stadsdeel Noord kreeg scherpe kritiek op de inspraak om meer fietsverkeer door het W.H. Vliegenbos mogelijk te maken. Tegenstanders werden ‘het bos ingestuurd’, concludeert de Ombudsman.

“Ons was inspraak beloofd en daar waren we ook mee begonnen”, zegt Hetty Oorbeek. “Dat was in de zomer van 2019. Daarvóór liep het ook al niet zo lekker met het stadsdeel en daar had de ombudsman ook al wat van gezegd. Maar de inspraak die toen volgde was veel belovend. Het leek er op dat het stadsdeel ook vóór het standpunt van de meeste betrokkenen waren: omrijden langs de volkstuinen. Dan kun je bovendien een halve minuut langer genieten van ons prachtige bos. Maar de kogel was plotseling door de kerk. Vorig jaar, met het excuus dat er corona was, werd de inspraak afgebroken en besliste het stadsdeel dat er een fietsroute dwars door het bos zou komen. Dat gaat niet gebeuren! Daar gaan we alsnog een stokje voor steken en we willen echte inspraak.”

“De verrassing was des te groter, omdat de tegenstanders tijdens twee informatieavonden de indruk kregen dat het stadsdeel nog zou ingaan op hun bezwaren. Een nieuwe bijeenkomst was beloofd, maar daarover hoorden ze niks, los van het bericht dat er meer tijd nodig was.”

Lees het hele artikel uit Het Parool van 13 juli 2021