AUDIOTOUR

Wilt u weten hoe de koolmees klinkt? Of de bosuil? Een roodborstje? Klik dan op een van de afbeeldingen en u komt er snel achter!

Groene specht

De merel is de meest algemene en een van de bekendste vogels van ons land. Het is zelfs de talrijkste broedvogel van Nederland. Recentelijk heeft de soort echter te lijden gehad onder het usutuvirus. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met hun luide alarmroep andere dieren. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de merels nog steeds zeer talrijk: ze compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te brengen. De merelman brengt in het voorjaar een fraai lied ten gehore vanaf een hoge plek.

Merel

De merel is de meest algemene en een van de bekendste vogels van ons land. Het is zelfs de talrijkste broedvogel van Nederland. Recentelijk heeft de soort echter te lijden gehad onder het usutuvirus. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met hun luide alarmroep andere dieren. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de merels nog steeds zeer talrijk: ze compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te brengen. De merelman brengt in het voorjaar een fraai lied ten gehore vanaf een hoge plek.

Zwartkop

Een trekvogeltje van amper 18 gram dat ieder voorjaar vanuit het Middellandszeegebied aan komt vliegen, neerploft en meteen begint te zingen. Het liedje lijkt op dat van een merel maar dan veel sneller. Het mannetje heeft een zwart petje en het vrouwtje een bruin petje. Ze leven tussen de bladeren en laten zich moeilijk zien maar heel goed horen.

IJsvogel

De ijsvogel is de trots van het Vliegenbos. Je dag kan niet meer stuk als je de blauwe schicht in een rechte lijn over het water ziet scheren. Deze visser profiteert van de zachte winters en maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren.

Vink

Vinken leven in bossen, boomrijke tuinen en parken. Ze eten namelijk zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. Toch is het vooral hoog Nederland waar vinken het meeste voorkomen. Aan het einde van hun zang laten vinken vaak de bekende 'vinkenslag' horen.

Bosuil

De bosuil is de koning van de nacht, bekend van zijn geheimzinnige roep. Een paartje bosuilen blijft levenslang in hun territorium. Ze nestelen in holtes in bomen. Hun broedseizoen begint soms al in februari. In het Viegenbos heeft jarenlang een eenzame bosuilman zitten roepen maar inmiddels heeft hij gezelschap gekregen van een bosuilvrouw.

Koolmees

Een van de meest algemene en bekende broedvogels van Nederland en de grootste mees van ons land. De koolmees heeft een zeer gevarieerde zang. Is goed herkenbaar aan gele lijf en zwarte kop. Komt veel voor in loofbossen, maar is ook in dorpen en steden zeer algemeen voorkomend. Broedt vaak in nestkasten en maakt gretig gebruik van bijvoeren in de winter. In strenge winters kan grote sterfte optreden.

Roodborst

De roodborst heeft een lieflijk uiterlijk en zingt een lieflijk liedje maar verdedigt zijn territorium heel fel. Het is een korte afstandstrekker en die ene roodborst die in je tuin woont zijn er eigenlijk twee, in de zomer zingt jouw broedvogel daar en de winter overwintert er een Scandinavisch vogeltje.

Holenduif

De holenduif is een typische bosduif. Hij lijkt veel op de houtduif, maar is kleiner en mist een vlek in de nek. Blijft het hele jaar in zijn broedgebied. Nestelt in holtes van oude bomen.

Vlaamse Gaai

De gaai roep en zang, ook wel Vlaamse gaai 'Schreeuwekster', 'Spaanse ekster', 'hannebroek' of 'meerkol' genoemd, is een opvallend gekleurde kraaiachtige. De wetenschappelijke naam van de soort werd als Corvus glandarius in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.

Bonte Specht

De grote bonte specht | Een vogel die tot de familie spechten behoort. Het is een talrijke en wijdverbreide standvogel in een groot deel van het Palearctisch gebied. Hier broedt hij in bossen en allerlei cultuurlandschappen. De grote bonte specht zoekt zijn voedsel in vrijwel alle vegetatielagen.

Boomklever

De boomklever nestelt niet meer in het bos, wordt af en toe nog wel gezien dus wie weet. Nestelt in natuurlijke holtes in heel oude bomen. Het Vliegenbos is geschikt met alle monumentale bomen.

 

Bosbloemen

Groot hoefblad | Dit is een overblijvende tweehuizige plant uit het geslacht hoefblad uit de composietenfamilie. De onder meer in België en Nederland voorkomende plant heeft zeer grote bladeren en groeit op vochtige en voedselrijke plaatsen