Ons doel:

Het W.H. Vliegenbos is een van de weinige echte natuurgebieden in Noord. De stichting wil het bos met alles wat daarin leeft beschermen tegen bedreigingen. Maar ook willen we stukken die ooit zijn afgesnoept van het bos weer terugveroveren en waar mogelijk het bos uitbreiden. De natuur in het bos moet z’n gang kunnen gaan. Zo blijft het Vliegenbos een unieke natuurbeleving voor al zijn bezoekers.

Ons bestuur:

Linda Hegeraad (Penningmeester)

Ronald Hooft (Voorzitter)

Patty Muller (Secretaris)

Onze bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatievergoedingen. Onze stichting heeft geen medewerkers in loondienst. De stichting werkt samen met alle vrijwilligers die het bos een goed hart toedragen.

Vliegenbos zorgt voor rust in een turbulente stad:

Onze stichting is 25 jaar geleden opgericht door Vera Steenhart om dit unieke stuk stadsnatuur te beschermen. Hoewel de omstandigheden sinds de oprichting zijn gewijzigd, wijkt de doelstelling van het huidige bestuur niet af van die van de oorspronkelijke oprichters. Ook wij staan pal voor de bescherming van het bos.

Groene oases in een steeds sneller opwarmende wereld belangrijker zijn dan ooit. Daarom pleiten wij voor uitbreiding van het bos en zijn wij waakzaam tegenover initiatieven en activiteiten die de natuur in het bos schaden.

Stadsbewoners waarderen die natuur en weten het hele jaar door het Vliegenbos te vinden. Zij genieten van deze groene oase en de elke dag weer veranderende natuur. De gemeente heeft dan ook terecht het bos aangewezen als “natuurgebied”, waar rust en natuurbeleving voorop staan.