We hebben gehoord over de bouw – en grondwerkactiviteiten op Camping Vliegenbos. Als goede buur van de camping, is stichting W.H. Vliegenbos natuurlijk nieuwsgierig naar deze verbouwingsplannen. De camping valt strikt genomen overigens buiten ons werkgebied. Wij gaan als stichting in eerste instantie over het Vliegenbos zelf.

Unieke plek vereist een duurzame aanpak

Erik van der Linden heeft de stichting tijdens een kennismakingsbezoek uitgebreid op de hoogte gebracht van de vernieuwingsplannen. Erik is namens de gemeente de beheerder van de camping. Hij beseft helemaal dat de camping zich op een unieke plaats bevindt. Daarom zijn de vernieuwingsplannen van de camping volgens hem zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk.

Geen kap van bomen

Erik heeft ons is verzekerd dat alle werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Er worden geen bomen gekapt. En struiken die eventueel schade oplopen worden beslist vervangen.

Voortgang en toezicht is gemeentelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn er van overtuigd dat de camping Vliegenbos gebaat is bij een zo groen mogelijk terrein, in een zo groen mogelijk bos. Daarom kan de stichting niet anders dan vertrouwen op de goede intenties van de camping. Als stichting Vliegenbos ligt het niet binnen onze kennis en mogelijkheden om de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden dagelijks te controleren. Dit is een taak die bij het Stadsdeel en/of de Centrale Stad ligt.

Stichting Vliegenbos blijft de camping kritisch volgen

Wel blijft het bestuur van onze stichting Vliegenbos in overleg met de directie van de camping. En we kijken steeds kritisch naar aan de camping gerelateerde zaken die zich ìn het bos afspelen. Bijvoorbeeld de aan -en uitrijroutes van de kampeerders en de mogelijke vergroening en verbossing van de meer parkachtige zone van het bos aan de kant van de Meeuwenlaan.

Written by : yelll

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT BOOK SIGNING TOUR DATES

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Donec fringilla nunc eu turpis dignissim, at euismod sapien tincidunt.

Leave A Comment